Danh mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 3
Hôm nay 69
Tháng này 846
Tổng truy cập 836029

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

Lượt xem: 4638. Ngày đăng: 04:05 11/05/2016

Trường THCS Đông Phú được thành lập theo Quyết định số 96/QĐ-GDĐT ngày 13 tháng 2 năm 1997 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam. Trong những năm qua trường THCS Đông Phú được sự quan tâm lãnh chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, của Phòng GD&ĐT Quế Sơn , các tổ chức đoàn thể; đặc biệt là sự đồng tình giúp đỡ từ  quí vị PHHS đã giúp cho trường THCS Đông Phú phát triển vững chắc về nguồn nhân lực

PHÒNG  GD & ĐT QUẾ SƠN

TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ

 

Số:        /CLPTGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐôngPhú, ngày 10 tháng 10 năm 2010

 

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

Giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

Trường THCS Đông Phú được thành lập theo Quyết định số 96/QĐ-GDĐT ngày 13 tháng 2 năm 1997 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam. Trong những năm qua trường THCS Đông Phú được sự quan tâm lãnh chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, của Phòng GD&ĐT Quế Sơn , các tổ chức đoàn thể; đặc biệt là sự đồng tình giúp đỡ từ  quí vị PHHS đã giúp cho trường THCS Đông Phú phát triển vững chắc về nguồn nhân lực, về  cơ sở vật chất xây dựng cảnh quan nhà trường đáp ứng yêu cầu cho công tác giảng dạy; nhờ vậy trường luôn đạt được thành tích trường tiên tiến xuất sắc trong nhiều năm liền. Nhà trường đã và đang từng bước phát triển vững chắc và ngày càng trưởng thành hơn, phấn đấu sẽ trở thành một ngôi trường chất lượng cao của huyện nhà .

Những căn cứ cơ sở pháp lí để xây dựng chiến lược phát triển của trường trong giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn đến 2020:

- Thông báo 242-TB/TW ngày 15 tháng 04 năm 2009 và kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020.

- Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục.

- Nghị quyết số 40/2000/QH10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

- Thông tư 12/2009/TT/BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục  trường trung học cơ sở

- Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

- Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT quy định Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên trung học, giáo viên trung học phổ thông.

- Thông tư 06/2010/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

Thực hiện đề án quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện Quế Sơn giai đoạn 2009-2015.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương thị trấn Đông Phú, phát huy những thành tích đạt được trong những năm qua, trường THCS Đông Phú xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn đến năm 2020

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010- 2015, tầm nhìn 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động quản lý của hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB- GV-NV) và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Đông Phú là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông.

I. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

1. Điểm mạnh

- Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể.

- Công tác tổ chức quản lí của hiệu trưởng: Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới.

- Đội ngũ CB-GV-NV hiện tại có 47 người; trong đó: BGH: 03; giáo viên: 37; công nhân viên: 7. Trình độ chuyên môn của giáo viên : 100% đạt chuẩn có..... GV đạt trên chuẩn.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết nhất trí, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành và địa phương phát động.

- Nhà trường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của ngành giáo dục các cấp; thực hiện tốt  quy chế chuyên môn; kế hoạch dạy học theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tổ chức giảng dạy đầy đủ các môn học, dạy đúng đủ chương trình từng môn. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy chế đánh giá cho điểm đúng quy định hiện hành, đúng thực chất chất lượng.

- Phong trào thi đua giảng dạy, học tập trong trường ngày càng sôi nổi, đi vào chiều sâu. Hằng năm đều có học sinh giỏi đậu vòng Huyện, có năm đậu vòng tỉnh

- Các đoàn thể trong nhà trường hoạt động tốt, tổ chức Công đoàn, Đội thiếu niên đều đạt vững mạnh, chi bộ của trường đạt danh hiệu chi bộ  trong sạch vững mạnh 3 năm liền (2007-2009)

- Chất lượng học sinh năm học 2009-2010:

+ Tổng số học sinh: 658 em

+ Tổng số lớp: 18

+ Xếp loại học lực :

Tỷ lệ học sinh xếp loại HL loại giỏi: 30%; khá: 28,6%; TB: 36,1%; yếu: 5,2%; kém: 0,2%

Học sinh khối 9 được xét công nhận tốt nghiệp THCS  năm 2009-2010 đạt tỷ lệ 96,5%.

+ Xếp loại hạnh kiểm :

Tỷ lệ học sinh xếp HK loại tốt: 74,9%; khá: 20,8%; TB: 3,8%; loại yếu: 0,5%.

- Cơ sở vật chất hiện có 24 phòng, chia ra:

+ Phòng học: 09 phòng

+ Văn phòng : 03phòng

+ Phòng họp: 01

+ Phòng Thư viện – thiết bị : 06

+ Phòng đa năng: 01

+ Phòng thường trực: 01

+ Phòng đoàn thể: 02

+ Phòng y tế học đường: 01

Cơ sở vật chất: Trường THCS Đông Phú đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2000-2010 vào năm 2007 nên cơ sở vật chất  đáp ứng được yêu cầu dạy và học để nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục.

- Thành tích đạt được:

Năm học 2008 – 2009: Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Năm học 2009 – 2010: Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, đề nghị Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

2. Điểm hạn chế

- Tổ chức quản lí của hiệu trưởng:

+ Do cơ chế nên nhà trường chưa chủ động được việc tuyển chọn được nhiều CB-GV-NV có năng lực chuyên môn giỏi, nghiệp vụ sư phạm vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao .

+ Đánh giá chất lượng hiệu quả công tác CBGVNV còn mang tính động viên khuyến khích, chưa đi thực chất chất lượng.

+ Công tác xã hội giáo dục được triển khai thực hiện tốt trong các năm qua, tuy nhiên chưa huy động khai thác được nhiều nguồn lực của địa phương thi trấn.

- Đội ngũ giáo viên, công nhân viên: Một vài CB- GV-NV có tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

- Chất lượng học sinh: Một bộ phận nhỏ học sinh có học lực yếu kém, ý thức học tập, rèn luyện chưa tốt, không có động cơ học tập, gia đình thiếu sự quan tâm.

- Cơ sở vật chất: Tham mưu với chính quyền địa phương để được mở rộng khuôn viên trường xây dựng sân chơi thể thao, bài tập thể dục thể thao.Nhà trường tiếp tục đầu tư mua sắm tu sửa CSVC nâng cấp các phòng thiết bị, thư viện để phục vụ cho hoạt động dạy  học và được công nhận lai trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2012.

3. Thời cơ

- Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo  của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, của Phòng GD&ĐT Quế Sơn..

- Được sự đồng thuận hỗ trợ của phụ huynh học sinh và các tổ chức đoàn thể xã hội.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên đa số là lực lượng trẻ, nhiệt tình, năng nổ.

- Nhu cầu giáo dục chất lượng cao ngày càng tăng.

4. Thách thức

- Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao để đáp ứng được sự phát triển kinh tế xã hội.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên,  nhân viên  phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên:

- Chấm dứt tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp”, hạn chế thấp nhất tỉ lệ học sinh lưu ban, bỏ học.

- Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Ứng dụng có hiệu quả CNTT trong dạy – học và công tác quản lí.

- Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lí, giảng dạy.

 

II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ CÁC GIÁ TRỊ

1. Tầm nhìn

Trường THCS Đông Phú là môi trường chuẩn mực và năng động, nơi học sinh học tập và rèn luyện bản thân, giúp các em có kiến thức  vững vàng  bước vào trường THPT, trường THCN và dạy nghề.

2. Sứ mệnh

Tạo dựng được môi trường học tập có chất lượng giáo dục cao để học sinh  có điều kiện phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường

- Tình đoàn kết, lòng nhân ái.

- Tinh thần trách nhiệm, sự hợp tác.

- Lòng tự trọng, tính trung thực.

- Tính sáng tạo, khát vọng vươn lên.

 

III. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

1. Mục tiêu

Xây dựng  mô hình giáo dục phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2. Chỉ  tiêu

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, công nhân viên(CBGV-CNV) về giáo dục, từ đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu đạt 100 % GV có trình độ chuẩn và 70% GV trên chuẩn.

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Tất cả cán bộ giáo viên đều sử dụng thành thạo máy vi tính, internet; thường xuyên truy cập vào các trang của Phòng Giáo dục Đào tạo Quế Sơn (pgdqueson.edu.vn) và các trang của các cơ sở giáo dục khác để học tập và ứng dụng vào trong các bài giảng của mình.

2.2. Học sinh hàng năm:

- Qui mô:

+ Lớp học: 17 lớp.

+ Học sinh: 580 học sinh.

- Chất lượng giáo dục:

a) Học lực:

+ Xếp loại giỏi đạt từ 25% trở lên

+ Xếp loại khá đạt từ 35% trở lên

+ Xếp loại yếu, kém không quá 5%

b) Hạnh kiểm:

+ Xếp loại khá, tốt đạt từ 75% trở lên

+ Xếp loại trung bình không quá 20%

+ Học sinh được trang bị các kĩ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.

- Được đánh giá xếp loại tốt về tiêu chuẩn xây dựng ‘’Trường học thân thiện, học sinh tích cực’’ Thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp.

- Đơn vị thị trấn Đông Phú  được công nhận hoàn thành công tác phổ cập THCS đúng độ tuổi, tiến đến hoàn thành phổ cập bậc trung học phổ thông.

2.3. Cơ sở vật chất

- Khuôn viên nhà trường là một khu riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường, tất cả các khu trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp. Đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động quản lý, dạy học và các hoạt động giáo dục.

- Có đầy đủ phòng học, phòng bộ môn, khu phục vụ học tập, khu văn phòng… theo quy định tại Điều lệ trường trung học.

- Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet cho tất cả các máy vi tính cho giáo viên và học sinh sử dụng để đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học.

- Xây dựng Website cho trường, luôn cập nhật thông tin của nhà trường về chủ trương, thông báo, cập nhật điểm học sinh thường xuyên đề PHHS theo dõi nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường.

- Xây dựng môi trường sư phạm, cảnh quan nhà trường “Xanh - Sạch - Đẹp” ở mức độ cao.

3. Phương châm hành động:

 

“CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LÀ UY TÍN VÀ DANH DỰ CỦA NHÀ TRƯỜNG”

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lí thuyết với thực tiễn, giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng , tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Xây dựng đội ngũ đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục

Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

Người phụ trách: Hiệu trưởng; kế toán, nhân viên thiết bị.

4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí, giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng quản lí, chất lượng giáo dục. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng thành thạo máy vi tính phục vụ cho công tác soạn giảng.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, giáo viện tin học.

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB-GV- NV.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường.

+ Nguồn lực tài chính:

Ngân sách Nhà nước

Ngoài ngân sách (phụ huynh học sinh, các nhà hảo tâm...)

+ Nguồn lực vật chất:

- Khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ.

- Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy học.

- Người phụ trách: HT, PHT, BCH Công đoàn, Ban đại diện cha mẹ học sinh.

 

6. Xây dựng thương hiệu

-  Tập trung mọi nhân lực vật lực trí lực để nâng cao chất lượng dạy và học nhằm xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường.

- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng CBGV-NV, học sinh và phụ huynh học sinh(PHHS).

- Trường  xây dựng trang Web, Logo. Ngày thành lập trường là ngày 13/02/1997 nên lấy ngày 13/02 hàng năm là ngày truyền thống nhà  trường.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phòng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong HĐSP đối với quá trình xây dựng thương hiệu nhà trường.

 

V.TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi đến toàn thể CB-GV-NV nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược; điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường..

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược

- Giai đoạn 1: Từ năm 2010 – 2012: là thời gian để nhà trường được UBND tỉnh công nhận lại đạt chuẩn quốc gia; đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2012 -  2015: là thời gian xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở mức độ cao hơn.

- Giai đoạn 3: Từ năm 2015 -  2020: là thời gian  xây dựng thương hiệu trường chất lượng cao

4. Đối với Hiệu trưởng

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng CB-GV-NV nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

- Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm theo Thông tư 12/2009-GDĐT ngày 12/5/2009.

5. Đối với  Phó Hiệu trưởng

- Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

- Tập trung tốt nhất cho việc xây dựng đội ngũ cốt cán chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục sao cho năm sau cao hơn năm trước.

6. Đối với tổ trưởng chuyên môn

- Thực hiên nhiệm vụ được phân công giúp phó hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể trong tổ.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, công nhân viên:

Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Quế Sơn

- UBND thị trấn Đông Phú

- Tổ trưởng các tổ chuyên môn;

- CTCĐ;

- TPT;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 
   

 

 

 

 

Đoàn Công Anh

Tin liên quan

Hình ảnh nhà trường

Liên kết