Danh mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 85
Tháng này 862
Tổng truy cập 836045

Danh sách Cán bộ, Giáo viên toàn trường

 

Trường THCS Đông Phú                        
                             
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN  
NĂM HỌC 2012 - 2013  
                             
TT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Ngày, tháng, năm sinh Nữ Vào ngành Đảng viên     Ngày, tháng NL Bậc lương Hệ số luong Phụ cấp Thâm niên
T.cấp Đại học Ngay, tháng,
năm
%
1 Đoàn Công Anh Hiệu trưởng 06/04/1965   1986 x 1 ĐH          
2 Lê Văn Thêm Phó H.trưởng 15/10/1975   1997 x 1 ĐH          
3 Nguyễn Văn Thành Phó H.trưởng 01/10/1956   1977 x   ĐH          
4 Hồ Văn Minh TPT 01/01/1979   2001     ĐH          
5 Trần Thị Lân NVKT 20/09/1966 x 2000     TC          
6 Nguyễn Thị Đạt NVVT 01/01/1965 x 1983 x   TC          
7 Phan Thị Nguyệt NVTV 01/01/1963 x 1979 x   TC          
8 Nguyễn Thị Tuyết Trinh NVYT 08/10/1982 x HĐBH     TC          
9 Huỳnh Phú NVBV 31/12/1958   1975     TC          
10 Trần Thị Hoàng Liên TTCM 19/06/1961 x 1981 x            
11 Lê Trí Bửu Giáo viên 01/01/1965   1985     ĐH          
12 Trần Thị Hiền Giáo viên 01/01/1970 x 1991     ĐH          
13 Nguyễn Thị Bông Giáo viên 19/05/1958 x 1994 x   ĐH          
14 Nguyễn Anh Minh TPCM 20/01/1968   1990     ĐH          
15 Đinh Thị Xuân Thời Giáo viên 10/11/1975 x 1996 x   ĐH          
16 Nguyễn Thị Quế Hương Giáo viên 26/10/1979 x 2001     ĐH          
17 Trịnh Tấn Hoè TTCM 01/01/1963   1984              
18 Trần Thị Quỳnh Dao Giáo viên 15/10/1976 x 1997 x            
19 Nguyễn Tất Vinh Giáo viên 20/12/1951   1976              
20 Nguyễn Đình Trọng TPCM 05/10/1964   1985     ĐH          
21 Nguyễn Thanh Giáo viên 24/12/1968   1990              
22 Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên 01/02/1978 x 2001     ĐH          
23 Trần Thị Gái Giáo viên 19/02/1978 x 1999     ĐH          
24 Nguyễn Thị Vy TTCM 16/02/1963 x 1984              
25 Trần Thị Bảy Giáo viên 07/09/1967 x 1988              
26 Nguyễn Thị Phụng Giáo viên 04/04/1982 x 2004 x   ĐH          
27 Lê Văn Hoàng Giáo viên 08/05/1965   1988 x            
28 Trần Thị Hồng Thanh Giáo viên 29/01/1977 x 1999     ĐH          
29 Lê Thị Tý Giáo viên 25/01/1980 x 2001 x   ĐH          
30 Âu Thị Nhân TTCM 01/12/1964 x 1985     ĐH          
31 Nguyễn Thị Thu TPCM 01/01/1982   2004 x   ĐH          
32 Nguyễn Văn Nhân Giáo viên 01/01/1964   1987     ĐH          
33 Lê Thị Minh Thành Giáo viên 07/07/1970 x 1993 x            
34 Trần Phước Thời Giáo viên 02/08/1966   1987     ĐH          
35 Trương Thị Xuân Thuỷ Giáo viên 01/08/1965 x 1986              
36 Trương Thị Tỵ Giáo viên 04/10/1966 x 1989 x            
37 Trần thị Diệu Phước Giáo viên 01/01/1978   1999 x   ĐH          
38 Trương Thị Năm Giáo viên 27/03/1977 x 1998    

 

 
                       

Hình ảnh nhà trường

Liên kết