Danh mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 3
Hôm nay 98
Tháng này 875
Tổng truy cập 836058

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ NHIỆM KỲ 2014-2017

Lượt xem: 5005. Ngày đăng: 08:38 12/05/2016

Đại hội chi bộ trường THCS Đông Phú nhiệm kỳ 2014-2017 đã diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2014. Tại hội trường trường THCS Đông Phú Đại hội có mặt 21 đảng viên trên tổng số 23 đảng viên được triệu tập. Đại hội đã thảo luận và đi đến thống quyết nghị như sau:

 

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Chi bộ trường THCS Đông Phú lần thứ XII- nhiệm kỳ: 2014-2017


Đại hội chi bộ trường THCS Đông Phú nhiệm kỳ 2014-2017 đã diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2014. Tại hội trường trường THCS Đông Phú

Đại hội có mặt 21 đảng viên trên tổng số 23 đảng viên được triệu tập. Đại hội đã thảo luận và đi đến thống quyết nghị như sau:

I- Đại hội thống nhất thông qua báo cáo chính trị do Đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội với những nội dung chính như sau:
1- Đánh giá khái quát tình hình nhiệm kỳ 2011-2013:
Chi bộ lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và quy chế chuyên môn của ngành GD.
Chi bộ lãnh đạo xây dựng chính quyền, công đoàn, liên đội thành những tổ chức thực sự vững mạnh đủ khả năng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo pháp luật và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ đảng viên, quần chúng; đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Trường THCS Đông Phú 3 năm liền trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh được UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
- Công đoàn vững mạnh được đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen.
- Liên đội xuất sắc.

2- Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2017:
2.1- Phương hướng chung:
- Tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các cuộc vận động lớn của Đảng, ngành GD&ĐT; nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.
- Chi bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc.
- Phát huy và duy trì các tiêu chí, tiêu chuẩn đạt được của trường chuẩn quốc gia, trường KĐCLGD cấp độ 3.
2.2- Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu;
* Xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh:
-Tiếp tục thực hiện cuộc vận đông xây dựng chỉnh đốn Đảng, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ ngang tầm nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn mới.
- Chú trọng công tác phát triển đảng viên. Phấn đấu phát triển 03 đảng viên mới.
-Tăng cường công tác kiểm tra để mọi cán bộ, đảng viên nâng cao hơn nữa ý thức tổ chức kỷ luật, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, đẩy lùi suy thoái trong nội bộ Đảng; phòng chống các tệ nạn tham nhũng, lãng phí trong CB, đảng viên.
-Phấn đấu trong nhiệm kỳ XI có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ một đến ba đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.
*Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Thi đua “Dạy tốt, học tốt”
-Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo.
- Chi bộ lãnh đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học và qui chế chuyên môn của các cấp quản lý giáo dục; chú trọng công tác giáo dục hạnh kiểm học sinh.
- Đẩy mạnh phong trào bồi dưỡng HS giỏi, giữ vững là đơn vị dẫn đầu về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc
* Xây dựng chính quyền và các đoàn thể.
- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ cường, kỷ luật trong quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng và thường xuyên thực hiện chức năng kiểm tra giám sát.
- Tăng cường sự lãnh đạo chi bộ để chính quyền, công đoàn, đội TNTP Hồ Chí Minh thể hiện rõ vai trò, chức năng hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình.
- Phấn đấu giữ vững chính quyền, công đoàn, liên đội vững mạnh xuất sắc dẫn đầu toàn huyện.
* Xây dựng trường chuẩn quốc gia và đạt chuẩn KĐCLGD
- Củng cố duy trì và phát huy các tiêu chí tiêu chuẩn đạt được ở chuẩn quốc gia giai đoạn II, trường được công nhận KĐCLGD cấp độ 3 để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nhà trường
- Tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương nhằm mở rộng khuôn viên trường làm sân chơi bãi tập; nâng cấp xây dựng khu phục vụ học tập đạt chuẩn; mua sắm trang thiết bị dạy học nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác giáo dục.
2.3- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.
Phát huy tinh thần của từng đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh thực sự nâng cao hiệu quả lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên vững mạnh một cách toàn diện về tư tưởng, chính trị, lập trường quan điểm; về trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ; về ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm.
Tích cực tham mưu để Đảng uỷ, chính quyền địa phương ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả cao những chủ trương, nghị quyết chuyên đề về giáo dục.
Đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý; công tác kiểm tra; đẩy mạnh công tác thi đua, phát huy dân chủ, đẩy mạnh tự phê và phê bình.
Lãnh đạo để chính quyền, công đoàn, liên đội hoạt động hiệu quả nhằm đẩy nhanh sự phát triển của nhà trường
Tranh thủ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương; sự quản lý, điều hành có hiệu quả của cấp quản lý giáo dục; sự ủng hộ của các lực lượng xã hội, nhất là sự nhiệt tình ủng hộ của toàn thể cha mẹ học sinh nhà trường.

II- Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình bày Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2014-2017.

III- Đại hội đã bầu ra chi ủy chi bộ gồm 5 đồng chí.
1. Đ/c Đoàn Công Anh Bí thư
2. Đ/c Lương Thị Thanh Thúy Phó bí thư
3. Đ/c Phan Thị Nguyệt
4. Đ/c Lê Thị Minh Thành
5. Đ/c Đinh Thị Xuân Thời

IV- Tổ chức thực hiện:
Giao Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2014-2017 khóa mới lãnh đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ THCS Đông Phú lần thứ XII nhiệm kỳ 2014-2017.

Nghị quyết này được Đại hội chi bộ THCS Đông Phú lần thứ XII nhiệm kỳ 2014-2017 thông qua lúc 10 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2014 có 100% đảng viên chính thức tán thành.

T/M CHI BỘ
Nơi nhận: BÍ THƯ
- BTV đảng ủy (b/cáo);
- Các đ/c chi ủy viên;
- Lưu HSCB. Đoàn Công Anh

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Chi bộ trường THCS Đông Phú lần thứ XII- nhiệm kỳ: 2014-2017


Đại hội chi bộ trường THCS Đông Phú nhiệm kỳ 2014-2017 đã diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2014. Tại hội trường trường THCS Đông Phú

Đại hội có mặt 21 đảng viên trên tổng số 23 đảng viên được triệu tập. Đại hội đã thảo luận và đi đến thống quyết nghị như sau:

I- Đại hội thống nhất thông qua báo cáo chính trị do Đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội với những nội dung chính như sau:
1- Đánh giá khái quát tình hình nhiệm kỳ 2011-2013:
Chi bộ lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và quy chế chuyên môn của ngành GD.
Chi bộ lãnh đạo xây dựng chính quyền, công đoàn, liên đội thành những tổ chức thực sự vững mạnh đủ khả năng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo pháp luật và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ đảng viên, quần chúng; đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Trường THCS Đông Phú 3 năm liền trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh được UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
- Công đoàn vững mạnh được đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen.
- Liên đội xuất sắc.

2- Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2017:
2.1- Phương hướng chung:
- Tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các cuộc vận động lớn của Đảng, ngành GD&ĐT; nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.
- Chi bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc.
- Phát huy và duy trì các tiêu chí, tiêu chuẩn đạt được của trường chuẩn quốc gia, trường KĐCLGD cấp độ 3.
2.2- Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu;
* Xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh:
-Tiếp tục thực hiện cuộc vận đông xây dựng chỉnh đốn Đảng, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ ngang tầm nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn mới.
- Chú trọng công tác phát triển đảng viên. Phấn đấu phát triển 03 đảng viên mới.
-Tăng cường công tác kiểm tra để mọi cán bộ, đảng viên nâng cao hơn nữa ý thức tổ chức kỷ luật, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, đẩy lùi suy thoái trong nội bộ Đảng; phòng chống các tệ nạn tham nhũng, lãng phí trong CB, đảng viên.
-Phấn đấu trong nhiệm kỳ XI có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ một đến ba đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.
*Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Thi đua “Dạy tốt, học tốt”
-Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo.
- Chi bộ lãnh đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học và qui chế chuyên môn của các cấp quản lý giáo dục; chú trọng công tác giáo dục hạnh kiểm học sinh.
- Đẩy mạnh phong trào bồi dưỡng HS giỏi, giữ vững là đơn vị dẫn đầu về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc
* Xây dựng chính quyền và các đoàn thể.
- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ cường, kỷ luật trong quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng và thường xuyên thực hiện chức năng kiểm tra giám sát.
- Tăng cường sự lãnh đạo chi bộ để chính quyền, công đoàn, đội TNTP Hồ Chí Minh thể hiện rõ vai trò, chức năng hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình.
- Phấn đấu giữ vững chính quyền, công đoàn, liên đội vững mạnh xuất sắc dẫn đầu toàn huyện.
* Xây dựng trường chuẩn quốc gia và đạt chuẩn KĐCLGD
- Củng cố duy trì và phát huy các tiêu chí tiêu chuẩn đạt được ở chuẩn quốc gia giai đoạn II, trường được công nhận KĐCLGD cấp độ 3 để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nhà trường
- Tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương nhằm mở rộng khuôn viên trường làm sân chơi bãi tập; nâng cấp xây dựng khu phục vụ học tập đạt chuẩn; mua sắm trang thiết bị dạy học nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác giáo dục.
2.3- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.
Phát huy tinh thần của từng đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh thực sự nâng cao hiệu quả lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên vững mạnh một cách toàn diện về tư tưởng, chính trị, lập trường quan điểm; về trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ; về ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm.
Tích cực tham mưu để Đảng uỷ, chính quyền địa phương ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả cao những chủ trương, nghị quyết chuyên đề về giáo dục.
Đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý; công tác kiểm tra; đẩy mạnh công tác thi đua, phát huy dân chủ, đẩy mạnh tự phê và phê bình.
Lãnh đạo để chính quyền, công đoàn, liên đội hoạt động hiệu quả nhằm đẩy nhanh sự phát triển của nhà trường
Tranh thủ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương; sự quản lý, điều hành có hiệu quả của cấp quản lý giáo dục; sự ủng hộ của các lực lượng xã hội, nhất là sự nhiệt tình ủng hộ của toàn thể cha mẹ học sinh nhà trường.

II- Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình bày Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2014-2017.

III- Đại hội đã bầu ra chi ủy chi bộ gồm 5 đồng chí.
1. Đ/c Đoàn Công Anh Bí thư
2. Đ/c Lương Thị Thanh Thúy Phó bí thư
3. Đ/c Phan Thị Nguyệt
4. Đ/c Lê Thị Minh Thành
5. Đ/c Đinh Thị Xuân Thời

IV- Tổ chức thực hiện:
Giao Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2014-2017 khóa mới lãnh đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ THCS Đông Phú lần thứ XII nhiệm kỳ 2014-2017.

Nghị quyết này được Đại hội chi bộ THCS Đông Phú lần thứ XII nhiệm kỳ 2014-2017 thông qua lúc 10 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2014 có 100% đảng viên chính thức tán thành.

T/M CHI BỘ
Nơi nhận: BÍ THƯ
- BTV đảng ủy (b/cáo);
- Các đ/c chi ủy viên;
- Lưu HSCB. Đoàn Công Anh

Tin liên quan

Hình ảnh nhà trường

Liên kết