Danh mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 3
Hôm nay 96
Tháng này 873
Tổng truy cập 836056

ĐỀ ÁN VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2014 -2016

Lượt xem: 3943. Ngày đăng: 04:10 11/05/2016

Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Thực hiện nhiệm vụ năm học theo chủ trương của phòng GD-ĐT và kế hoạch năm học của trường ở từng năm học

 

PHÒNG GD&ĐT QUẾ SƠN

TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: /ĐA-THCSĐHA

Đông Phú, ngày 01 tháng 8 năm 2013

ĐỀ ÁN

Vị trí việc làm trong Trường THCS giai đoạn 2014 - 2016

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

1.1. Nội dung hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Thực hiện nhiệm vụ năm học theo chủ trương của phòng GD-ĐT và kế hoạch năm học của trường ở từng năm học

Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục ở địa phương. Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục nhằm hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn giải quyết phần nào khó khăn trong học tập. Tổ chức kiểm tra và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận tốt nghiệp THCS cho học sinh trong nhà trường và học viên phổ cập ở địa phương.

Xây dựng, phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương.

Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.

Quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Quản lí, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục.

Tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

1.2. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Trường THCS là cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và đào tạo huyện.

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại địa phương theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập kiến thức khoa học; giáo dục đạo đức và thực hiện các hoạt động giáo dục khác hỗ trợ nhiệm vụ giáo dục đào tạo.

Xây dựng đề án còn là căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục và đào tạo hàng năm, lâu dài. Xây dựng kế hoạch sử dụng ngân sách phục vụ giáo dục đào tạo của nhà trường nói riêng cũng như của cả hệ thống giáo dục trong toàn huyện hiện tại và những năm tiếp theo.

Đề án xây dựng nhằm mục đích phát huy vai trò bố trí việc làm cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường, đảm bảo được tính chất hoạt động dạy và học của đơn vị trong thời gian trước mắt và lâu dài.

1.3. Cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Nhà trường hoạt động theo quy chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân (có con dấu và tài khoản riêng).

Được thực hiện quyền tự chủ theo Thông tư số 07/2009/TTLT-BNV-BGĐĐT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo; tự chủ một phần về tài chính.

2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Cơ sở vật chất có 23 phòng , gồm 10 phòng học văn hóa, 12 phòng chức năng và 1 phòng sinh hoạt đội

Năm học 2012 – 2013 trường có 16 lớp với 4 khối; tổng số học sinh đầu năm là 525 học sinh. Do điều kiện kinh tế gia đình học sinh, chuyển đi 02 học sinh và bỏ học 02 học sinh. Đến cuối học kỳ I trường còn lại 521 học sinh.

Tổng số nhân sự là 51 gồm Ban giám hiệu: 03, giáo viên trực tiếp giảng dạy: 43; nhân viên 05.

Trang thiết bị phục vụ dạy và học tương đối đầy đủ và tiếp cận được công nghệ thông tin.

- Trường THCS Đông Phú ở tại trung tâm huyện nên có những thuận lợi mang nét đặc trưng góp phần quan trọng cho việc thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất của trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 tại thời điểm tháng 10/2007, đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 tại thời điểm tháng 5 năm 2013.

II- CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV về định mức biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường phổ thông cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ, quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ;

. Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam;

Thực hiện Công văn số 543/UBND-NC ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn về xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

Phần II

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1.1. Vị trí cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập : 01

1.2. Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập: 01

2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

2.1. Vị trí việc làm : giảng dạy:

2.2. Vị trí việc làm : Tổng phụ trách đội/ Bí thư đoàn : 01

3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

3.1. Vị trí việc làm Kế toán: 01

3.2. Vị trí việc làm Văn thư – thủ quỹ : 01

3.3. Vị trí việc làm Thư viện: 01

3.4. Vị trí việc làm Y tế học đường: 01

II. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

 

TT

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số lượng người làm việc

I

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

3

1

Vị trí cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập

1

2

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

2

II

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

43

1

Vị trí việc làm Giáo viên

42

1.1

Giáo viên dạy Toán

7

1.2

Giáo viên dạy Vật lý

4

1.3

Giáo viên dạy Hóa học

2

1.4

Giáo viên dạy Sinh học

4

1.5

Giáo viên dạy Công nghệ

1

1.6

Giáo viên dạy Ngữ văn

7

1.7

Giáo viên dạy Lịch sử

3

1.8

Giáo viên dạy Địa lý

2

1.9

Giáo viên dạy Giáo dục công dân

1

1.10

Giáo viên dạy Thể dục

3

1.11

Giáo viên dạy Tiếng Anh

5

1.12

Giáo viên dạy Tin học

1

1.13

Giáo viên dạy Âm nhạc

1

1.14

Giáo viên dạy Mỹ thuật

1

2

Vị trí việc làm Tổng phụ trách Đội/Đoàn

1

III

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

5

1

Vị trí việc làm Kế toán

1

2

Vị trí việc làm Văn thư – thủ quỹ

1

3

Vị trí việc làm Thư viện

1

4

Vị trí việc làm Y tế học đường

1

5

Vị trí việc làm bảo vệ

1

III. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Căn cứ Điều 8, Điều 9 của Thông tư 14/2012/TT-BNV, xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp như sau:

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III ( A0, A1)là:

46/51, tỷ lệ 90,2% ;

- Chức danh khác: 05/51, tỷ lệ 9,8% .

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đầu tư kinh phí xây dựng khu phục vụ học tập: phòng thiết bị, thư viện,

văn phòng theo đúng tiêu chuẩn qui định; mua sắm trang thiết bị dạy học theo hướng đồng bộ và đạt chuẩn

- Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên theo chu kỳ để nâng cao

năng lực sư phạm nghề nghiệp đáp ứng với sự nghiêp giáo dục

 

Thủ trưởng cơ quan phê duyệt Đề án

Thủ trưởng đơn vị xây dựng Đề án

 

 

Đoàn Công Anh

 

PHÒNG GD&ĐT QUẾ SƠN

TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: /ĐA-THCSĐHA

Đông Phú, ngày 01 tháng 8 năm 2013

ĐỀ ÁN

Vị trí việc làm trong Trường THCS giai đoạn 2014 - 2016

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

1.1. Nội dung hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Thực hiện nhiệm vụ năm học theo chủ trương của phòng GD-ĐT và kế hoạch năm học của trường ở từng năm học

Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục ở địa phương. Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục nhằm hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn giải quyết phần nào khó khăn trong học tập. Tổ chức kiểm tra và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận tốt nghiệp THCS cho học sinh trong nhà trường và học viên phổ cập ở địa phương.

Xây dựng, phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương.

Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.

Quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Quản lí, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục.

Tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

1.2. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Trường THCS là cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và đào tạo huyện.

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại địa phương theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập kiến thức khoa học; giáo dục đạo đức và thực hiện các hoạt động giáo dục khác hỗ trợ nhiệm vụ giáo dục đào tạo.

Xây dựng đề án còn là căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục và đào tạo hàng năm, lâu dài. Xây dựng kế hoạch sử dụng ngân sách phục vụ giáo dục đào tạo của nhà trường nói riêng cũng như của cả hệ thống giáo dục trong toàn huyện hiện tại và những năm tiếp theo.

Đề án xây dựng nhằm mục đích phát huy vai trò bố trí việc làm cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường, đảm bảo được tính chất hoạt động dạy và học của đơn vị trong thời gian trước mắt và lâu dài.

1.3. Cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Nhà trường hoạt động theo quy chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân (có con dấu và tài khoản riêng).

Được thực hiện quyền tự chủ theo Thông tư số 07/2009/TTLT-BNV-BGĐĐT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo; tự chủ một phần về tài chính.

2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Cơ sở vật chất có 23 phòng , gồm 10 phòng học văn hóa, 12 phòng chức năng và 1 phòng sinh hoạt đội

Năm học 2012 – 2013 trường có 16 lớp với 4 khối; tổng số học sinh đầu năm là 525 học sinh. Do điều kiện kinh tế gia đình học sinh, chuyển đi 02 học sinh và bỏ học 02 học sinh. Đến cuối học kỳ I trường còn lại 521 học sinh.

Tổng số nhân sự là 51 gồm Ban giám hiệu: 03, giáo viên trực tiếp giảng dạy: 43; nhân viên 05.

Trang thiết bị phục vụ dạy và học tương đối đầy đủ và tiếp cận được công nghệ thông tin.

- Trường THCS Đông Phú ở tại trung tâm huyện nên có những thuận lợi mang nét đặc trưng góp phần quan trọng cho việc thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất của trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 tại thời điểm tháng 10/2007, đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 tại thời điểm tháng 5 năm 2013.

II- CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV về định mức biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường phổ thông cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ, quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ;

. Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam;

Thực hiện Công văn số 543/UBND-NC ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn về xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

Phần II

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1.1. Vị trí cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập : 01

1.2. Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập: 01

2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

2.1. Vị trí việc làm : giảng dạy:

2.2. Vị trí việc làm : Tổng phụ trách đội/ Bí thư đoàn : 01

3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

3.1. Vị trí việc làm Kế toán: 01

3.2. Vị trí việc làm Văn thư – thủ quỹ : 01

3.3. Vị trí việc làm Thư viện: 01

3.4. Vị trí việc làm Y tế học đường: 01

II. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

 

TT

Tin liên quan

Hình ảnh nhà trường

Liên kết